Η Ελληνική εταιρεία ενέργειας Φυσικού Αερίου Αττικής λειτουργεί ως φυσική και ιστορική συνέχεια του παρελθόντος, διατηρώντας τον ρόλο του προμηθευτή αερίου στους καταναλωτές (στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν.4001/2011 σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου) και προσφέροντας αποτελεσματικές λύσεις σε κάθε ενεργειακή ανάγκη. Η πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στον χώρο του φυσικού αερίου εγγυάται αξιόπιστες υπηρεσίες τόσο στους οικιακούς, όσο και στους επαγγελματικούς ή βιομηχανικούς καταναλωτές. Κάνοντας ένα ακόμη βήμα, σήμερα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρείας Ενέργειας, προσφέρει και ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο σε όλους τους καταναλωτές, σε όλη την Ελλάδα!

Ποιά είναι η διαδικασία για να συνδεθώ;

1
Αίτηση σύνδεσης και παροχής Φυσικού Αερίου
2
Σύναψη συμβάσεων διανομής και παροχής Φυσικού Αερίου
3
Τοποθέτηση μετρητή και εσωτερική εγκατάσταση
4
Έλεγχος εσωτερικής εγκατάστασης και ενεργοποίηση

Σύνδεση & εγκατάσταση