Ενημέρωση για τις νέες τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα

Σύμφωνα με το νέο νόμο N.4951 (ΦΕΚ A29/04.07.2022) για τη θέσπιση έκτακτων ρυθμίσεων στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, από 1η Αυγούστου 2022 έως 1η Ιουλίου 2023, ισχύουν τα εξής

  • Αναστέλλεται η εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής σε όλα τα κυμαινόμενα τιμολόγια ρεύματος.
  • Οι προμηθευτές θα ανακοινώνουν στην ιστοσελίδα τους εκ των προτέρων, τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στα τιμολόγια με κυμαινόμενη τιμή για τους επόμενους μήνες.
  • Οι καταναλωτές θα μπορούν να αλλάξουν προμηθευτή ή τιμολόγιο προμήθειας, αζημίως για τους πελάτες και χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης του προμηθευτή λόγω αποχώρησης.
  • Αποτύπωση σε ευδιάκριτο σημείο επί των λογαριασμών όλων των χρεώσεων καθώς και της επιδότησης που παρέχεται από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης.

Τι αλλάζει πρακτικά με την τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα;

Στις 20 κάθε μήνα θα ανακοινώνεται η τιμή προμήθειας και οι πάγιες χρεώσεις του επόμενου μήνα.


Για τον μήνα Αύγουστο, θα ισχύουν οι παρακάτω τιμές:

Πρόγραμμα Πάγιο (€/μήνα) Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free Basic 5,00 0,563 0,583 0,337 0,226
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free Basic 5,00 0,571 0,591 0,300 0,271
Ρεύμα Επαγγελματικό 2 MAXI Free Basic 5,00 0,576 0,586 0,250 0,326
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό MAXI Free Basic* 5,00 0,576 0,586 0,300 0,276
  • Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωσης Συνέπειας.
  • Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.
  • *Για τιμολόγια Γ23 το ύψος της κρατικής επιδότησης ισχύει για παροχές ≤ 35 KVA.