Ενημέρωση για τις νέες τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα

Σύμφωνα με το νέο νόμο N.4951 (ΦΕΚ A29/04.07.2022) για τη θέσπιση έκτακτων ρυθμίσεων στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, από 1η Αυγούστου 2022 έως 1η Ιουλίου 2023, ισχύουν τα εξής

 • Αναστέλλεται η εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής σε όλα τα κυμαινόμενα τιμολόγια ρεύματος.
 • Οι προμηθευτές θα ανακοινώνουν στην ιστοσελίδα τους εκ των προτέρων, τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στα τιμολόγια με κυμαινόμενη τιμή για τους επόμενους μήνες.
 • Οι καταναλωτές θα μπορούν να αλλάξουν προμηθευτή ή τιμολόγιο προμήθειας, αζημίως για τους πελάτες και χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης του προμηθευτή λόγω αποχώρησης.
 • Αποτύπωση σε ευδιάκριτο σημείο επί των λογαριασμών όλων των χρεώσεων καθώς και της επιδότησης που παρέχεται από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης.

Τι αλλάζει πρακτικά με την τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα;

Στις 20 κάθε μήνα θα ανακοινώνεται η τιμή προμήθειας και οι πάγιες χρεώσεις του επόμενου μήνα.


Για τον μήνα Ιούνιο, θα ισχύουν οι παρακάτω τιμές:

Οικιακά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free Basic5,000.1350.155
 1. 0-500kWh:
  0,015
 2. >501kWh:
  0 ή 0,015*
 1. 0-500kWh:
  0,120
 2. >501kWh:
  0,135 ή 0,120*
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free5,000.1470.167
 1. 0-500kWh:
  0,015
 2. >501kWh:
  0 ή 0,015*
 1. 0-500kWh:
  0,132
 2. >501kWh:
  0,147 ή 0,132*
Ρεύμα Οικιακό MAXI
Free+
5,000.0920.123
 1. 0-500kWh:
  0,015
 2. >501kWh:
  0 ή 0,015*
 1. 0-500kWh:
  0,077
 2. >501kWh:
  0,092 ή 0,077*
Ρεύμα Οικιακό MAXI
Free Super+ /
Ρεύμα Οικιακό MAXI
Free Extra+
5,000.1050.140
 1. 0-500kWh:
  0,015
 2. >501kWh:
  0 ή 0,015*
 1. 0-500kWh:
  0,090
 2. >501kWh:
  0,105 ή 0,090*
Σημειώσεις:
* Ισχύει με επίτευξη στόχου εξοικονόμησης 15%.
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωση Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Επαγγελματικά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free Basic5,000.1430.198-0.143
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free5,000.1490.204-0.149
Ρεύμα Επαγγελματικό 2 MAXI Free Basic <35KVA5,000.1480.203-0.148
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό MAXI Free Basic <35KVA5,000.1480.203-0.148
Σημειώσεις:
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωση Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Προηγούμενοι μήνες:

Μάιος 2023
Μάιος 2023
Απρίλιος 2023
Μάρτιος 2023
Φεβρουάριος 2023
Ιανουάριος 2023
Δεκέμβριος 2022
Νοέμβριος 2022
Οκτώβριος 2022
Σεπτέμβριος 2022
Αύγουστος 2022

Οικιακά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free Basic5,000.1440.164
 1. 0-500kWh:
  0,015
 2. >501kWh:
  0 ή 0,015*
 1. 0-500kWh:
  0,129
 2. >501kWh:
  0,144 ή 0,129*
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free5,000.1560.176
 1. 0-500kWh:
  0,015
 2. >501kWh:
  0 ή 0,015*
 1. 0-500kWh:
  0,141
 2. >501kWh:
  0,156 ή 0,141*
Ρεύμα Οικιακό MAXI
Free+
5,000,1040.139
 1. 0-500kWh:
  0,015
 2. >501kWh:
  0 ή 0,015*
 1. 0-500kWh:
  0,089
 2. >501kWh:
  0,104 ή 0,089*
Ρεύμα Οικιακό MAXI
Free Super+
5,000.1240.165
 1. 0-500kWh:
  0,015
 2. >501kWh:
  0 ή 0,015*
 1. 0-500kWh:
  0,109
 2. >501kWh:
  0,124 ή 0,109*
Σημειώσεις:
* Ισχύει με επίτευξη στόχου εξοικονόμησης 15%.
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωση Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Επαγγελματικά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free Basic5,000.1520.207-0.152
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free5,000.1580.213-0.158
Ρεύμα Επαγγελματικό 2 MAXI Free Basic <35KVA5,000.1570.212-0.157
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό MAXI Free Basic <35KVA5,000.1570.212-0.157
Σημειώσεις:
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωση Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Οικιακά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free Basic5,000.1450.165
 1. 0-500kWh:
  0,015
 2. >501kWh:
  0 ή 0,015*
 1. 0-500kWh:
  0,130
 2. >501kWh:
  0,145 ή 0,130*
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free5,000.1570.177
 1. 0-500kWh:
  0,015
 2. >501kWh:
  0 ή 0,015*
 1. 0-500kWh:
  0,142
 2. >501kWh:
  0,157 ή 0,142*
Ρεύμα Οικιακό MAXI
Free+
5,000.1040.139
 1. 0-500kWh:
  0,015
 2. >501kWh:
  0 ή 0,015*
 1. 0-500kWh:
  0,089
 2. >501kWh:
  0,104 ή 0,089*
Σημειώσεις:
* Ισχύει με επίτευξη στόχου εξοικονόμησης 15%.
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωση Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Επαγγελματικά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free Basic5,000.1530.208-0.153
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free5,000.1590.214-0.159
Ρεύμα Επαγγελματικό 2 MAXI Free Basic <35KVA5,000.1580.213-0.158
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό MAXI Free Basic <35KVA5,000.1580.213-0.158
Σημειώσεις:
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωση Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Οικιακά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free Basic5,000,2400,260
 1. 0-500kWh:
  0,040
 2. >501kWh:
  0 ή 0,040*
 1. 0-500kWh:
  0,200
 2. >501kWh:
  0,240 ή 0,200*
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free5,000,2520,272
 1. 0-500kWh:
  0,040
 2. >501kWh:
  0 ή 0,040*
 1. 0-500kWh:
  0,212
 2. >501kWh:
  0,252 ή 0,212 *
Ρεύμα Οικιακό MAXI
Free+
5,000,1850,247
 1. 0-500kWh:
  0,040
 2. >501kWh:
  0 ή 0,040*
 1. 0-500kWh:
  0,145
 2. >501kWh:
  0.185 ή 0,145*
Σημειώσεις:
* Ισχύει με επίτευξη στόχου εξοικονόμησης 15%.
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωση Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Επαγγελματικά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free Basic5,000,1990,2190,0000,199
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free5,000,2050,2250,0000,205
Ρεύμα Επαγγελματικό 2 MAXI Free Basic <35KVA5,000,2040,2140,0000,204
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό MAXI Free Basic <35KVA5,000,2040,2140,0000,204
Σημειώσεις:
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωση Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Οικιακά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free Basic5,000,2400,260
 1. 0-500kWh:
  0,040
 2. >501kWh:
  0 ή 0,040*
 1. 0-500kWh:
  0,200
 2. >501kWh:
  0,240 ή 0,200*
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free5,000,2520,272
 1. 0-500kWh:
  0,040
 2. >501kWh:
  0 ή 0,040*
 1. 0-500kWh:
  0,212
 2. >501kWh:
  0,252 ή 0,212 *
Ρεύμα Οικιακό MAXI
Free+
5,000,1880,251
 1. 0-500kWh:
  0,040
 2. >501kWh:
  0 ή 0,040*
 1. 0-500kWh:
  0,148
 2. >501kWh:
  0,188 ή 0,148*
Σημειώσεις:
* Ισχύει με επίτευξη στόχου εξοικονόμησης 15%.
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωση Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Επαγγελματικά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free Basic5,000,2480,2680,0200,228
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free5,000,2540,2740,0200,234
Ρεύμα Επαγγελματικό 2 MAXI Free Basic <35KVA5,000,2530,2630,0200,233
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό MAXI Free Basic <35KVA5,000,2530,2630,0200,233
Σημειώσεις:
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωση Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Οικιακά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free Basic5,000,4350,455
 1. 0-500kWh:
  0,330
 2. 501-1000kWh:
  0,280 ή 0,330*
 3. >1000kWh:
  0,190 ή 0,240*
 1. 0-500kWh:
  0,105
 2. 501-1000kWh:
  0,155 ή 0,105*
 3. >1000kWh:
  0,245 ή 0,195*
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free5,000,4400,460
 1. 0-500kWh:
  0,330
 2. 501-1000kWh:
  0,280 ή 0,330*
 3. >1000kWh:
  0,190 ή 0,240*
 1. 0-500kWh:
  0,110
 2. 501-1000kWh:
  0,160 ή 0,110*
 3. >1000kWh:
  0,250 ή 0,200*
Ρεύμα Οικιακό MAXI
Free+
5,000,3580,477
 1. 0-500kWh:
  0,330
 2. 501-1000kWh:
  0,280 ή 0,330*
 3. >1000kWh:
  0,190 ή 0,240*
 1. 0-500kWh:
  0,028
 2. 501-1000kWh:
  0,078 ή 0,028*
 3. >1000kWh:
  0,168 ή 0,118*
Σημειώσεις:
* Ισχύει με επίτευξη στόχου εξοικονόμησης.
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωση Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Επαγγελματικά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free Basic5,000,4430,463
 1. 0 - 2000kWh:
  0,292
 2. >2000kWh:
  0,134
 1. 0 - 2000kWh:
  0,151
 2. >2000kWh:
  0,309
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free5,000,4490,469
 1. 0 - 2000kWh:
  0,292
 2. >2000kWh:
  0,134
 1. 0 - 2000kWh:
  0,157
 2. >2000kWh:
  0,315
Ρεύμα Επαγγελματικό 2 MAXI Free Basic <35KVA5,000,4480,458
 1. 0 - 2000kWh:
  0,292
 2. >2000kWh:
  0,134
 1. 0 - 2000kWh:
  0,156
 2. >2000kWh:
  0,314
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό MAXI Free Basic <35KVA5,000,4480,458
 1. 0 - 2000kWh:
  0,292
 2. >2000kWh:
  0,134
 1. 0 - 2000kWh:
  0,156
 2. >2000kWh:
  0,314
Σημειώσεις:
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωση Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Οικιακά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free Basic5,000,2980,318
 1. 0-500kWh:
  0,221
 2. 501-1000kWh:
  0,171 ή 0,221*
 3. >1000kWh:
  0,081 ή 0,131*
 1. 0-500kWh:
  0,077
 2. 501-1000kWh:
  0,127 ή 0,077*
 3. >1000kWh:
  0,217 ή 0,167*
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free5,000,3100,330
 1. 0-500kWh:
  0,221
 2. 501-1000kWh:
  0,171 ή 0,221*
 3. >1000kWh:
  0,081 ή 0,131*
 1. 0-500kWh:
  0,089
 2. 501-1000kWh:
  0,139 ή 0,089*
 3. >1000kWh:
  0,229 ή 0,179*
Ρεύμα Οικιακό MAXI
Free+
5,000,2980,397
 1. 0-500kWh:
  0,221
 2. 501-1000kWh:
  0,171 ή 0,221*
 3. >1000kWh:
  0,081 ή 0,131*
 1. 0-500kWh:
  0,077
 2. 501-1000kWh:
  0,127 ή 0,077*
 3. >1000kWh:
  0,217 ή 0,167*
Σημειώσεις:
* Ισχύει με επίτευξη στόχου εξοικονόμησης.
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωση Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Επαγγελματικά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free Basic5,000,3060,326
 1. 0 - 2000kWh:
  0,183
 2. >2000kWh:
  0,034
 1. 0 - 2000kWh:
  0,123
 2. >2000kWh:
  0,272
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free5,000,3120,332
 1. 0 - 2000kWh:
  0,183
 2. >2000kWh:
  0,034
 1. 0 - 2000kWh:
  0,129
 2. >2000kWh:
  0,278
Ρεύμα Επαγγελματικό 2 MAXI Free Basic <35KVA5,000,3110,321
 1. 0 - 2000kWh:
  0,183
 2. >2000kWh:
  0,034
 1. 0 - 2000kWh:
  0,128
 2. >2000kWh:
  0,277
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό MAXI Free Basic <35KVA5,000,3110,321
 1. 0 - 2000kWh:
  0,183
 2. >2000kWh:
  0,034
 1. 0 - 2000kWh:
  0,128
 2. >2000kWh:
  0,277
Σημειώσεις:
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωση Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Οικιακά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free Basic5,000,3500,370
 1. 0-500kWh:
  0,238
 2. 501-1000kWh:
  0,188 ή 0,238*
 3. >1000kWh:
  0,098 ή 0,148*
 1. 0-500kWh:
  0,112
 2. 501-1000kWh:
  0,162 ή 0,112*
 3. >1000kWh:
  0,252 ή 0,202*
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free5,000,3620,382
 1. 0-500kWh:
  0,238
 2. 501-1000kWh:
  0,188 ή 0,238*
 3. >1000kWh:
  0,098 ή 0,148*
 1. 0-500kWh:
  0,124
 2. 501-1000kWh:
  0,174 ή 0,124*
 3. >1000kWh:
  0,264 ή 0,214*
Σημειώσεις:
* Ισχύει με επίτευξη στόχου εξοικονόμησης.
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωσης Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Επαγγελματικά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free Basic5,000,3580,378
 1. 0 - 2000kWh:
  0,200
 2. >2000kWh:
  0,050
 1. 0 - 2000kWh:
  0,158
 2. >2000kWh:
  0,308
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free5,000,3640,384
 1. 0 - 2000kWh:
  0,200
 2. >2000kWh:
  0,050
 1. 0 - 2000kWh:
  0,164
 2. >2000kWh:
  0,314
Ρεύμα Επαγγελματικό 2 MAXI Free Basic <35KVA5,000,3630,373
 1. 0 - 2000kWh:
  0,200
 2. >2000kWh:
  0,050
 1. 0 - 2000kWh:
  0,163
 2. >2000kWh:
  0,313
Ρεύμα Επαγγελματικό 2 MAXI Free Basic >35KVA5,000,3630,3730,0500,313
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό MAXI Free Basic <35KVA5,000,3630,373
 1. 0 - 2000kWh:
  0,200
 2. >2000kWh:
  0,050
 1. 0 - 2000kWh:
  0,163
 2. >2000kWh:
  0,313
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό MAXI Free Basic >35KVA5,000,3630,373
0,0500,313
Σημειώσεις:
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωσης Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Οικιακά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free Basic5,000,5740,594
 1. 0-500kWh:
  0,436
 2. 501-1000kWh:
  0,386 ή 0,436*
 3. >1000kWh:
  0,336 ή 0,386*
 1. 0-500kWh:
  0,138
 2. 501-1000kWh:
  0,188 ή 0,138*
 3. >1000kWh:
  0,238 ή 0,188*
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free5,000,5860,606
 1. 0-500kWh:
  0,436
 2. 501-1000kWh:
  0,386 ή 0,436*
 3. >1000kWh:
  0,336 ή 0,386*
 1. 0-500kWh:
  0,150
 2. 501-1000kWh:
  0,200 ή 0,150*
 3. >1000kWh:
  0,250 ή 0,200*
Σημειώσεις:
* Ισχύει με επίτευξη στόχου εξοικονόμησης.
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωσης Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Επαγγελματικά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free Basic5,000,5820,602
 1. 0 - 2000kWh:
  0,398
 2. >2000kWh:
  0,230
 1. 0 - 2000kWh:
  0,184
 2. >2000kWh:
  0,352
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free5,000,5880,608
 1. 0 - 2000kWh:
  0,398
 2. >2000kWh:
  0,230
 1. 0 - 2000kWh:
  0,190
 2. >2000kWh:
  0,358
Ρεύμα Επαγγελματικό 2 MAXI Free Basic ≤35KVA5,000,5870,587
 1. 0 - 2000kWh:
  0,398
 2. >2000kWh:
  0,230
 1. 0 - 2000kWh:
  0,189
 2. >2000kWh:
  0,357
Ρεύμα Επαγγελματικό 2 MAXI Free Basic >35KVA5,000,5870,5970,2300.357
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό MAXI Free Basic ≤35KVA5,000,5870,597
 1. 0 - 2000kWh:
  0,398
 2. >2000kWh:
  0,230
 1. 0 - 2000kWh:
  0,189
 2. >2000kWh:
  0,357
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό MAXI Free Basic >35KVA5,000,5870,5970,2300.357
Σημειώσεις:
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωσης Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.
- Για τα αγροτικά τιμολόγια ΓΑΓ, η κρατική επιδότηση ανέρχεται στο ποσό των 0,436(€/kWh)

Για τον μήνα Σεπτέμβριο, ισχύουν οι παρακάτω τιμές:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free Basic5,000,6590,6790,6390,020
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free5,000,6710,6910,6390,032
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free Basic5,000,6670,6870,6040,063
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free5,000,6730,6930,6040,069
Ρεύμα Επαγγελματικό 2 MAXI Free Basic >35KVA5,000,6720,6820,3420,330
Ρεύμα Επαγγελματικό 2 MAXI Free Basic <35KVA5,000,6720,6820,6040,068
Ρεύμα Επαγγελματικό 2 MAXI Free Basic <35KVA5,000,6720,6820,3420,330
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό MAXI Free Basic <35KVA5,000,6720,6820,6040,068
Σημειώσεις:
Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωσης Συνέπειας.
Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό
Για τα αγροτικά τιμολόγια ΓΑΓ, η κρατική επιδότηση ανέρχεται στο ποσό των 0,639(€/kWh)

Για τον μήνα Αύγουστο, ισχύουν οι παρακάτω τιμές:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free Basic5,000,5630,5830,3370,226
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free5,000,5750,5950,3370,238
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free Basic5,000,5710,5910,3000,271
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free5,000,5770,5970,3000,277
Ρεύμα Επαγγελματικό 2 MAXI Free Basic >35KVA5,000,5760,5860,2500,326
Ρεύμα Επαγγελματικό 2 MAXI Free Basic <35KVA5,000,5760,5860,3000.276
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό MAXI Free Basic >35KVA*5,000,5760,5860,2500,326
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό MAXI Free Basic <35KVA*5,000,5760,5860,3000,276
Σημειώσεις: Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωσης Συνέπειας.
Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό
Για τα αγροτικά τιμολόγια ΓΑΓ, η κρατική επιδότηση ανέρχεται στο ποσό των 0,337(€/kWh)
*Για τιμολόγια Γ23 το ύψος της κρατικής επιδότησης ισχύει για παροχές ≤ 35 KVA.