Ενημέρωση για τις νέες τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα

Σύμφωνα με το νέο νόμο N.4951 (ΦΕΚ A129/04.07.2022) για τη θέσπιση έκτακτων ρυθμίσεων στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και της ΥΑ ΦΕΚ Β’ 3312/18.05.2023, από 1η Αυγούστου 2022 έως 1η Ιανουαρίου 2024, ισχύουν τα εξής

 • Αναστέλλεται η εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής σε όλα τα κυμαινόμενα τιμολόγια ρεύματος.
 • Οι προμηθευτές θα ανακοινώνουν στην ιστοσελίδα τους εκ των προτέρων, τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στα τιμολόγια με κυμαινόμενη τιμή για τους επόμενους μήνες.
 • Οι καταναλωτές θα μπορούν να αλλάξουν προμηθευτή ή τιμολόγιο προμήθειας, αζημίως για τους πελάτες και χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης του προμηθευτή λόγω αποχώρησης.
 • Αποτύπωση σε ευδιάκριτο σημείο επί των λογαριασμών όλων των χρεώσεων καθώς και της επιδότησης που παρέχεται από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης.

Τι αλλάζει πρακτικά με την τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα;

Στις 20 κάθε μήνα θα ανακοινώνεται η τιμή προμήθειας και οι πάγιες χρεώσεις του επόμενου μήνα.


Για τον μήνα Δεκέμβριο, θα ισχύουν οι παρακάτω τιμές:

Οικιακά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free Basic5,000.1790.199
 1. 0-500kWh:
  0,025
 2. >501kWh:
  0 ή 0,025*
 1. 0-500kWh:
  0.154
 2. >501kWh:
  0 ή 0.154*
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free5,000.1910.211
 1. 0-500kWh:
  0,025
 2. >501kWh:
  0 ή 0,025*
 1. 0-500kWh:
  0.166
 2. >501kWh:
  0 ή 0.166*
Ρεύμα Οικιακό MAXI
Free+
5,000.1700.227
 1. 0-500kWh:
  0,025
 2. >501kWh:
  0 ή 0,025*
 1. 0-500kWh:
  0.145
 2. >501kWh:
  0 ή 0.145*
Ρεύμα Οικιακό MAXI
Free Super+ /
Ρεύμα Οικιακό MAXI
Free Extra+
5,000.1830.244
 1. 0-500kWh:
  0,025
 2. >501kWh:
  0 ή 0,025*
 1. 0-500kWh:
  0.158
 2. >501kWh:
  0 ή 0.158*
Ρεύμα Οικιακό MAXI
Free Save
5,000.0650.065
 1. 0-500kWh:
  0,025
 2. >501kWh:
  0 ή 0,025*
 1. 0-500kWh:
  0.04
 2. >501kWh:
  0 ή 0.04*
Σημειώσεις:
* Ισχύει με επίτευξη στόχου εξοικονόμησης 15%.
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωση Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Επαγγελματικά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free Basic5,000.1840.239-0.184
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free5,000.1900.245-0.190
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free Pro5,000.1290.229-0.129
Ρεύμα Επαγγελματικό 2 MAXI Free Basic <35KVA5,000.1890.244-0.189
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό MAXI Free Basic <35KVA5,000.1890.244-0.189
Σημειώσεις:
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωση Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Προηγούμενοι μήνες:

Νοέμβριος 2023
Νοέμβριος 2023
Οκτώβριος 2023
Σεπτέμβριος 2023
Αύγουστος 2023
Ιούλιος 2023
Ιούνιος 2023
Μάιος 2023
Απρίλιος 2023
Μάρτιος 2023
Φεβρουάριος 2023
Ιανουάριος 2023
Δεκέμβριος 2022
Νοέμβριος 2022
Οκτώβριος 2022
Σεπτέμβριος 2022
Αύγουστος 2022

Οικιακά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free Basic5,000.1750.195
 1. 0-500kWh:
  0,025
 2. >501kWh:
  0 ή 0,025*
 1. 0-500kWh:
  0,150
 2. >501kWh:
  0 ή 0,150*
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free5,000.1870.207
 1. 0-500kWh:
  0,025
 2. >501kWh:
  0 ή 0,025*
 1. 0-500kWh:
  0,162
 2. >501kWh:
  0 ή 0,162*
Ρεύμα Οικιακό MAXI
Free+
5,000.1040.139
 1. 0-500kWh:
  0,025
 2. >501kWh:
  0 ή 0,025*
 1. 0-500kWh:
  0,079
 2. >501kWh:
  0 ή 0,079*
Ρεύμα Οικιακό MAXI
Free Super+ /
Ρεύμα Οικιακό MAXI
Free Extra+
5,000.1170.156
 1. 0-500kWh:
  0,025
 2. >501kWh:
  0 ή 0,025*
 1. 0-500kWh:
  0,092
 2. >501kWh:
  0 ή 0,092*
Σημειώσεις:
* Ισχύει με επίτευξη στόχου εξοικονόμησης 15%.
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωση Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Επαγγελματικά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free Basic5,000.1860.241-0.186
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free5,000.1920.247-0.192
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free Pro5,000.1290.229-0.129
Ρεύμα Επαγγελματικό 2 MAXI Free Basic <35KVA5,000.1910.246-0.191
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό MAXI Free Basic <35KVA5,000.1910.246-0.191
Σημειώσεις:
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωση Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Οικιακά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free Basic5,000,1490,169
 1. 0-500kWh:
  0,015
 2. >501kWh:
  0 ή 0,015*
 1. 0-500kWh:
  0,134
 2. >501kWh:
  0,134 ή 0,149*
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free5,000,1610,181
 1. 0-500kWh:
  0,015
 2. >501kWh:
  0 ή 0,015*
 1. 0-500kWh:
  0,146
 2. >501kWh:
  0,146 ή 0,161*
Ρεύμα Οικιακό MAXI
Free+
5,000,0930,124
 1. 0-500kWh:
  0,015
 2. >501kWh:
  0 ή 0,015*
 1. 0-500kWh:
  0,078
 2. >501kWh:
  0,078 ή 0,093*
Ρεύμα Οικιακό MAXI
Free Super+ /
Ρεύμα Οικιακό MAXI
Free Extra+
5,000,1060,141
 1. 0-500kWh:
  0,015
 2. >501kWh:
  0 ή 0,015*
 1. 0-500kWh:
  0,091
 2. >501kWh:
  0,091 ή 0,106 *
Σημειώσεις:
* Ισχύει με επίτευξη στόχου εξοικονόμησης 15%.
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωση Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Επαγγελματικά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free Basic5,000,1440,199-0,144
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free5,000,1500,205-0,150
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free Pro5,000.1100.210-0.110
Ρεύμα Επαγγελματικό 2 MAXI Free Basic <35KVA5,000,1490,204-0,149
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό MAXI Free Basic <35KVA5,000,1490,204-0,149
Σημειώσεις:
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωση Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Οικιακά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free Basic5,000.1480.168
 1. 0-500kWh:
  0,015
 2. >501kWh:
  0 ή 0,015*
 1. 0-500kWh:
  0,133
 2. >501kWh:
  0,148 ή 0,133*
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free5,000.1600.180
 1. 0-500kWh:
  0,015
 2. >501kWh:
  0 ή 0,015*
 1. 0-500kWh:
  0,145
 2. >501kWh:
  0,160 ή 0,145*
Ρεύμα Οικιακό MAXI
Free+
5,000.0930.124
 1. 0-500kWh:
  0,015
 2. >501kWh:
  0 ή 0,015*
 1. 0-500kWh:
  0,078
 2. >501kWh:
  0,093 ή 0,078*
Ρεύμα Οικιακό MAXI
Free Super+ /
Ρεύμα Οικιακό MAXI
Free Extra+
5,000.1060.141
 1. 0-500kWh:
  0,015
 2. >501kWh:
  0 ή 0,015*
 1. 0-500kWh:
  0,091
 2. >501kWh:
  0,106 ή 0,091*
Σημειώσεις:
* Ισχύει με επίτευξη στόχου εξοικονόμησης 15%.
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωση Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Επαγγελματικά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free Basic5,000.1490.204-0.149
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free5,000.1550.210-0.155
Ρεύμα Επαγγελματικό 2 MAXI Free Basic <35KVA5,000.1540.209-0.154
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό MAXI Free Basic <35KVA5,000.1540.209-0.154
Σημειώσεις:
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωση Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Οικιακά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free Basic5,000.1320.152
 1. 0-500kWh:
  0,010
 2. >501kWh:
  0 ή 0,010*
 1. 0-500kWh:
  0.122
 2. >501kWh:
  0.132 ή 0.122*
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free5,000.1440.164
 1. 0-500kWh:
  0,010
 2. >501kWh:
  0 ή 0,010*
 1. 0-500kWh:
  0,134
 2. >501kWh:
  0,144 ή 0,134*
Ρεύμα Οικιακό MAXI
Free+
5,000.0850.113
 1. 0-500kWh:
  0,010
 2. >501kWh:
  0 ή 0,010*
 1. 0-500kWh:
  0,075
 2. >501kWh:
  0,085 ή 0,075*
Ρεύμα Οικιακό MAXI
Free Super+ /
Ρεύμα Οικιακό MAXI
Free Extra+
5,000.0980.131
 1. 0-500kWh:
  0,010
 2. >501kWh:
  0 ή 0,010*
 1. 0-500kWh:
  0,088
 2. >501kWh:
  0,098 ή 0,088*
Σημειώσεις:
* Ισχύει με επίτευξη στόχου εξοικονόμησης 15%.
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωση Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Επαγγελματικά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free Basic5,000.1400.195-0.140
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free5,000.1460.201-0.146
Ρεύμα Επαγγελματικό 2 MAXI Free Basic <35KVA5,000.1450.200-0.145
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό MAXI Free Basic <35KVA5,000.1450.200-0.145
Σημειώσεις:
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωση Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Οικιακά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free Basic5,000.1350.155
 1. 0-500kWh:
  0,015
 2. >501kWh:
  0 ή 0,015*
 1. 0-500kWh:
  0,120
 2. >501kWh:
  0,135 ή 0,120*
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free5,000.1470.167
 1. 0-500kWh:
  0,015
 2. >501kWh:
  0 ή 0,015*
 1. 0-500kWh:
  0,132
 2. >501kWh:
  0,147 ή 0,132*
Ρεύμα Οικιακό MAXI
Free+
5,000.0920.123
 1. 0-500kWh:
  0,015
 2. >501kWh:
  0 ή 0,015*
 1. 0-500kWh:
  0,077
 2. >501kWh:
  0,092 ή 0,077*
Ρεύμα Οικιακό MAXI
Free Super+ /
Ρεύμα Οικιακό MAXI
Free Extra+
5,000.1050.140
 1. 0-500kWh:
  0,015
 2. >501kWh:
  0 ή 0,015*
 1. 0-500kWh:
  0,090
 2. >501kWh:
  0,105 ή 0,090*
Σημειώσεις:
* Ισχύει με επίτευξη στόχου εξοικονόμησης 15%.
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωση Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Επαγγελματικά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free Basic5,000.1430.198-0.143
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free5,000.1490.204-0.149
Ρεύμα Επαγγελματικό 2 MAXI Free Basic <35KVA5,000.1480.203-0.148
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό MAXI Free Basic <35KVA5,000.1480.203-0.148
Σημειώσεις:
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωση Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Οικιακά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free Basic5,000.1350.155
 1. 0-500kWh:
  0,015
 2. >501kWh:
  0 ή 0,015*
 1. 0-500kWh:
  0,120
 2. >501kWh:
  0,135 ή 0,120*
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free5,000.1470.167
 1. 0-500kWh:
  0,015
 2. >501kWh:
  0 ή 0,015*
 1. 0-500kWh:
  0,132
 2. >501kWh:
  0,147 ή 0,132*
Ρεύμα Οικιακό MAXI
Free+
5,000.0920.123
 1. 0-500kWh:
  0,015
 2. >501kWh:
  0 ή 0,015*
 1. 0-500kWh:
  0,077
 2. >501kWh:
  0,092 ή 0,077*
Ρεύμα Οικιακό MAXI
Free Super+ /
Ρεύμα Οικιακό MAXI
Free Extra+
5,000.1050.140
 1. 0-500kWh:
  0,015
 2. >501kWh:
  0 ή 0,015*
 1. 0-500kWh:
  0,090
 2. >501kWh:
  0,105 ή 0,090*
Σημειώσεις:
* Ισχύει με επίτευξη στόχου εξοικονόμησης 15%.
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωση Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Επαγγελματικά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free Basic5,000.1430.198-0.143
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free5,000.1490.204-0.149
Ρεύμα Επαγγελματικό 2 MAXI Free Basic <35KVA5,000.1480.203-0.148
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό MAXI Free Basic <35KVA5,000.1480.203-0.148
Σημειώσεις:
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωση Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Οικιακά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free Basic5,000.1440.164
 1. 0-500kWh:
  0,015
 2. >501kWh:
  0 ή 0,015*
 1. 0-500kWh:
  0,129
 2. >501kWh:
  0,144 ή 0,129*
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free5,000.1560.176
 1. 0-500kWh:
  0,015
 2. >501kWh:
  0 ή 0,015*
 1. 0-500kWh:
  0,141
 2. >501kWh:
  0,156 ή 0,141*
Ρεύμα Οικιακό MAXI
Free+
5,000,1040.139
 1. 0-500kWh:
  0,015
 2. >501kWh:
  0 ή 0,015*
 1. 0-500kWh:
  0,089
 2. >501kWh:
  0,104 ή 0,089*
Ρεύμα Οικιακό MAXI
Free Super+
5,000.1240.165
 1. 0-500kWh:
  0,015
 2. >501kWh:
  0 ή 0,015*
 1. 0-500kWh:
  0,109
 2. >501kWh:
  0,124 ή 0,109*
Σημειώσεις:
* Ισχύει με επίτευξη στόχου εξοικονόμησης 15%.
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωση Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Επαγγελματικά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free Basic5,000.1520.207-0.152
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free5,000.1580.213-0.158
Ρεύμα Επαγγελματικό 2 MAXI Free Basic <35KVA5,000.1570.212-0.157
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό MAXI Free Basic <35KVA5,000.1570.212-0.157
Σημειώσεις:
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωση Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Οικιακά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free Basic5,000.1450.165
 1. 0-500kWh:
  0,015
 2. >501kWh:
  0 ή 0,015*
 1. 0-500kWh:
  0,130
 2. >501kWh:
  0,145 ή 0,130*
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free5,000.1570.177
 1. 0-500kWh:
  0,015
 2. >501kWh:
  0 ή 0,015*
 1. 0-500kWh:
  0,142
 2. >501kWh:
  0,157 ή 0,142*
Ρεύμα Οικιακό MAXI
Free+
5,000.1040.139
 1. 0-500kWh:
  0,015
 2. >501kWh:
  0 ή 0,015*
 1. 0-500kWh:
  0,089
 2. >501kWh:
  0,104 ή 0,089*
Σημειώσεις:
* Ισχύει με επίτευξη στόχου εξοικονόμησης 15%.
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωση Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Επαγγελματικά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free Basic5,000.1530.208-0.153
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free5,000.1590.214-0.159
Ρεύμα Επαγγελματικό 2 MAXI Free Basic <35KVA5,000.1580.213-0.158
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό MAXI Free Basic <35KVA5,000.1580.213-0.158
Σημειώσεις:
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωση Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Οικιακά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free Basic5,000,2400,260
 1. 0-500kWh:
  0,040
 2. >501kWh:
  0 ή 0,040*
 1. 0-500kWh:
  0,200
 2. >501kWh:
  0,240 ή 0,200*
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free5,000,2520,272
 1. 0-500kWh:
  0,040
 2. >501kWh:
  0 ή 0,040*
 1. 0-500kWh:
  0,212
 2. >501kWh:
  0,252 ή 0,212 *
Ρεύμα Οικιακό MAXI
Free+
5,000,1850,247
 1. 0-500kWh:
  0,040
 2. >501kWh:
  0 ή 0,040*
 1. 0-500kWh:
  0,145
 2. >501kWh:
  0.185 ή 0,145*
Σημειώσεις:
* Ισχύει με επίτευξη στόχου εξοικονόμησης 15%.
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωση Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Επαγγελματικά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free Basic5,000,1990,2190,0000,199
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free5,000,2050,2250,0000,205
Ρεύμα Επαγγελματικό 2 MAXI Free Basic <35KVA5,000,2040,2140,0000,204
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό MAXI Free Basic <35KVA5,000,2040,2140,0000,204
Σημειώσεις:
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωση Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Οικιακά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free Basic5,000,2400,260
 1. 0-500kWh:
  0,040
 2. >501kWh:
  0 ή 0,040*
 1. 0-500kWh:
  0,200
 2. >501kWh:
  0,240 ή 0,200*
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free5,000,2520,272
 1. 0-500kWh:
  0,040
 2. >501kWh:
  0 ή 0,040*
 1. 0-500kWh:
  0,212
 2. >501kWh:
  0,252 ή 0,212 *
Ρεύμα Οικιακό MAXI
Free+
5,000,1880,251
 1. 0-500kWh:
  0,040
 2. >501kWh:
  0 ή 0,040*
 1. 0-500kWh:
  0,148
 2. >501kWh:
  0,188 ή 0,148*
Σημειώσεις:
* Ισχύει με επίτευξη στόχου εξοικονόμησης 15%.
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωση Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Επαγγελματικά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free Basic5,000,2480,2680,0200,228
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free5,000,2540,2740,0200,234
Ρεύμα Επαγγελματικό 2 MAXI Free Basic <35KVA5,000,2530,2630,0200,233
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό MAXI Free Basic <35KVA5,000,2530,2630,0200,233
Σημειώσεις:
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωση Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Οικιακά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free Basic5,000,4350,455
 1. 0-500kWh:
  0,330
 2. 501-1000kWh:
  0,280 ή 0,330*
 3. >1000kWh:
  0,190 ή 0,240*
 1. 0-500kWh:
  0,105
 2. 501-1000kWh:
  0,155 ή 0,105*
 3. >1000kWh:
  0,245 ή 0,195*
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free5,000,4400,460
 1. 0-500kWh:
  0,330
 2. 501-1000kWh:
  0,280 ή 0,330*
 3. >1000kWh:
  0,190 ή 0,240*
 1. 0-500kWh:
  0,110
 2. 501-1000kWh:
  0,160 ή 0,110*
 3. >1000kWh:
  0,250 ή 0,200*
Ρεύμα Οικιακό MAXI
Free+
5,000,3580,477
 1. 0-500kWh:
  0,330
 2. 501-1000kWh:
  0,280 ή 0,330*
 3. >1000kWh:
  0,190 ή 0,240*
 1. 0-500kWh:
  0,028
 2. 501-1000kWh:
  0,078 ή 0,028*
 3. >1000kWh:
  0,168 ή 0,118*
Σημειώσεις:
* Ισχύει με επίτευξη στόχου εξοικονόμησης.
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωση Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Επαγγελματικά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free Basic5,000,4430,463
 1. 0 - 2000kWh:
  0,292
 2. >2000kWh:
  0,134
 1. 0 - 2000kWh:
  0,151
 2. >2000kWh:
  0,309
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free5,000,4490,469
 1. 0 - 2000kWh:
  0,292
 2. >2000kWh:
  0,134
 1. 0 - 2000kWh:
  0,157
 2. >2000kWh:
  0,315
Ρεύμα Επαγγελματικό 2 MAXI Free Basic <35KVA5,000,4480,458
 1. 0 - 2000kWh:
  0,292
 2. >2000kWh:
  0,134
 1. 0 - 2000kWh:
  0,156
 2. >2000kWh:
  0,314
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό MAXI Free Basic <35KVA5,000,4480,458
 1. 0 - 2000kWh:
  0,292
 2. >2000kWh:
  0,134
 1. 0 - 2000kWh:
  0,156
 2. >2000kWh:
  0,314
Σημειώσεις:
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωση Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Οικιακά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free Basic5,000,2980,318
 1. 0-500kWh:
  0,221
 2. 501-1000kWh:
  0,171 ή 0,221*
 3. >1000kWh:
  0,081 ή 0,131*
 1. 0-500kWh:
  0,077
 2. 501-1000kWh:
  0,127 ή 0,077*
 3. >1000kWh:
  0,217 ή 0,167*
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free5,000,3100,330
 1. 0-500kWh:
  0,221
 2. 501-1000kWh:
  0,171 ή 0,221*
 3. >1000kWh:
  0,081 ή 0,131*
 1. 0-500kWh:
  0,089
 2. 501-1000kWh:
  0,139 ή 0,089*
 3. >1000kWh:
  0,229 ή 0,179*
Ρεύμα Οικιακό MAXI
Free+
5,000,2980,397
 1. 0-500kWh:
  0,221
 2. 501-1000kWh:
  0,171 ή 0,221*
 3. >1000kWh:
  0,081 ή 0,131*
 1. 0-500kWh:
  0,077
 2. 501-1000kWh:
  0,127 ή 0,077*
 3. >1000kWh:
  0,217 ή 0,167*
Σημειώσεις:
* Ισχύει με επίτευξη στόχου εξοικονόμησης.
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωση Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Επαγγελματικά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free Basic5,000,3060,326
 1. 0 - 2000kWh:
  0,183
 2. >2000kWh:
  0,034
 1. 0 - 2000kWh:
  0,123
 2. >2000kWh:
  0,272
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free5,000,3120,332
 1. 0 - 2000kWh:
  0,183
 2. >2000kWh:
  0,034
 1. 0 - 2000kWh:
  0,129
 2. >2000kWh:
  0,278
Ρεύμα Επαγγελματικό 2 MAXI Free Basic <35KVA5,000,3110,321
 1. 0 - 2000kWh:
  0,183
 2. >2000kWh:
  0,034
 1. 0 - 2000kWh:
  0,128
 2. >2000kWh:
  0,277
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό MAXI Free Basic <35KVA5,000,3110,321
 1. 0 - 2000kWh:
  0,183
 2. >2000kWh:
  0,034
 1. 0 - 2000kWh:
  0,128
 2. >2000kWh:
  0,277
Σημειώσεις:
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωση Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Οικιακά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free Basic5,000,3500,370
 1. 0-500kWh:
  0,238
 2. 501-1000kWh:
  0,188 ή 0,238*
 3. >1000kWh:
  0,098 ή 0,148*
 1. 0-500kWh:
  0,112
 2. 501-1000kWh:
  0,162 ή 0,112*
 3. >1000kWh:
  0,252 ή 0,202*
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free5,000,3620,382
 1. 0-500kWh:
  0,238
 2. 501-1000kWh:
  0,188 ή 0,238*
 3. >1000kWh:
  0,098 ή 0,148*
 1. 0-500kWh:
  0,124
 2. 501-1000kWh:
  0,174 ή 0,124*
 3. >1000kWh:
  0,264 ή 0,214*
Σημειώσεις:
* Ισχύει με επίτευξη στόχου εξοικονόμησης.
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωσης Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Επαγγελματικά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free Basic5,000,3580,378
 1. 0 - 2000kWh:
  0,200
 2. >2000kWh:
  0,050
 1. 0 - 2000kWh:
  0,158
 2. >2000kWh:
  0,308
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free5,000,3640,384
 1. 0 - 2000kWh:
  0,200
 2. >2000kWh:
  0,050
 1. 0 - 2000kWh:
  0,164
 2. >2000kWh:
  0,314
Ρεύμα Επαγγελματικό 2 MAXI Free Basic <35KVA5,000,3630,373
 1. 0 - 2000kWh:
  0,200
 2. >2000kWh:
  0,050
 1. 0 - 2000kWh:
  0,163
 2. >2000kWh:
  0,313
Ρεύμα Επαγγελματικό 2 MAXI Free Basic >35KVA5,000,3630,3730,0500,313
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό MAXI Free Basic <35KVA5,000,3630,373
 1. 0 - 2000kWh:
  0,200
 2. >2000kWh:
  0,050
 1. 0 - 2000kWh:
  0,163
 2. >2000kWh:
  0,313
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό MAXI Free Basic >35KVA5,000,3630,373
0,0500,313
Σημειώσεις:
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωσης Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Οικιακά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free Basic5,000,5740,594
 1. 0-500kWh:
  0,436
 2. 501-1000kWh:
  0,386 ή 0,436*
 3. >1000kWh:
  0,336 ή 0,386*
 1. 0-500kWh:
  0,138
 2. 501-1000kWh:
  0,188 ή 0,138*
 3. >1000kWh:
  0,238 ή 0,188*
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free5,000,5860,606
 1. 0-500kWh:
  0,436
 2. 501-1000kWh:
  0,386 ή 0,436*
 3. >1000kWh:
  0,336 ή 0,386*
 1. 0-500kWh:
  0,150
 2. 501-1000kWh:
  0,200 ή 0,150*
 3. >1000kWh:
  0,250 ή 0,200*
Σημειώσεις:
* Ισχύει με επίτευξη στόχου εξοικονόμησης.
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωσης Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Επαγγελματικά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free Basic5,000,5820,602
 1. 0 - 2000kWh:
  0,398
 2. >2000kWh:
  0,230
 1. 0 - 2000kWh:
  0,184
 2. >2000kWh:
  0,352
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free5,000,5880,608
 1. 0 - 2000kWh:
  0,398
 2. >2000kWh:
  0,230
 1. 0 - 2000kWh:
  0,190
 2. >2000kWh:
  0,358
Ρεύμα Επαγγελματικό 2 MAXI Free Basic ≤35KVA5,000,5870,587
 1. 0 - 2000kWh:
  0,398
 2. >2000kWh:
  0,230
 1. 0 - 2000kWh:
  0,189
 2. >2000kWh:
  0,357
Ρεύμα Επαγγελματικό 2 MAXI Free Basic >35KVA5,000,5870,5970,2300.357
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό MAXI Free Basic ≤35KVA5,000,5870,597
 1. 0 - 2000kWh:
  0,398
 2. >2000kWh:
  0,230
 1. 0 - 2000kWh:
  0,189
 2. >2000kWh:
  0,357
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό MAXI Free Basic >35KVA5,000,5870,5970,2300.357
Σημειώσεις:
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωσης Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.
- Για τα αγροτικά τιμολόγια ΓΑΓ, η κρατική επιδότηση ανέρχεται στο ποσό των 0,436(€/kWh)

Για τον μήνα Σεπτέμβριο, ισχύουν οι παρακάτω τιμές:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free Basic5,000,6590,6790,6390,020
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free5,000,6710,6910,6390,032
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free Basic5,000,6670,6870,6040,063
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free5,000,6730,6930,6040,069
Ρεύμα Επαγγελματικό 2 MAXI Free Basic >35KVA5,000,6720,6820,3420,330
Ρεύμα Επαγγελματικό 2 MAXI Free Basic <35KVA5,000,6720,6820,6040,068
Ρεύμα Επαγγελματικό 2 MAXI Free Basic <35KVA5,000,6720,6820,3420,330
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό MAXI Free Basic <35KVA5,000,6720,6820,6040,068
Σημειώσεις:
Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωσης Συνέπειας.
Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό
Για τα αγροτικά τιμολόγια ΓΑΓ, η κρατική επιδότηση ανέρχεται στο ποσό των 0,639(€/kWh)

Για τον μήνα Αύγουστο, ισχύουν οι παρακάτω τιμές:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free Basic5,000,5630,5830,3370,226
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free5,000,5750,5950,3370,238
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free Basic5,000,5710,5910,3000,271
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free5,000,5770,5970,3000,277
Ρεύμα Επαγγελματικό 2 MAXI Free Basic >35KVA5,000,5760,5860,2500,326
Ρεύμα Επαγγελματικό 2 MAXI Free Basic <35KVA5,000,5760,5860,3000.276
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό MAXI Free Basic >35KVA*5,000,5760,5860,2500,326
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό MAXI Free Basic <35KVA*5,000,5760,5860,3000,276
Σημειώσεις: Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωσης Συνέπειας.
Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό
Για τα αγροτικά τιμολόγια ΓΑΓ, η κρατική επιδότηση ανέρχεται στο ποσό των 0,337(€/kWh)
*Για τιμολόγια Γ23 το ύψος της κρατικής επιδότησης ισχύει για παροχές ≤ 35 KVA.