Ενημέρωση για τις νέες τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα

Σύμφωνα με το νέο νόμο N.4951 (ΦΕΚ A29/04.07.2022) για τη θέσπιση έκτακτων ρυθμίσεων στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, από 1η Αυγούστου 2022 έως 1η Ιουλίου 2023, ισχύουν τα εξής

 • Αναστέλλεται η εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής σε όλα τα κυμαινόμενα τιμολόγια ρεύματος.
 • Οι προμηθευτές θα ανακοινώνουν στην ιστοσελίδα τους εκ των προτέρων, τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στα τιμολόγια με κυμαινόμενη τιμή για τους επόμενους μήνες.
 • Οι καταναλωτές θα μπορούν να αλλάξουν προμηθευτή ή τιμολόγιο προμήθειας, αζημίως για τους πελάτες και χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης του προμηθευτή λόγω αποχώρησης.
 • Αποτύπωση σε ευδιάκριτο σημείο επί των λογαριασμών όλων των χρεώσεων καθώς και της επιδότησης που παρέχεται από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης.

Τι αλλάζει πρακτικά με την τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα;

Στις 20 κάθε μήνα θα ανακοινώνεται η τιμή προμήθειας και οι πάγιες χρεώσεις του επόμενου μήνα.


Για τον μήνα Δεκέμβριο, θα ισχύουν οι παρακάτω τιμές:

Οικιακά τιμολόγια:

Πρόγραμμα Πάγιο (€/μήνα) Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free Basic 5,00 0,298 0,318
 1. 0-500kWh:
  0,221
 2. 501-1000kWh:
  0,171 ή 0,221*
 3. >1000kWh:
  0,081 ή 0,131*
 1. 0-500kWh:
  0,077
 2. 501-1000kWh:
  0,127 ή 0,077*
 3. >1000kWh:
  0,217 ή 0,167*
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free 5,00 0,310 0,330
 1. 0-500kWh:
  0,221
 2. 501-1000kWh:
  0,171 ή 0,221*
 3. >1000kWh:
  0,081 ή 0,131*
 1. 0-500kWh:
  0,089
 2. 501-1000kWh:
  0,139 ή 0,089*
 3. >1000kWh:
  0,229 ή 0,179*
* Ισχύει με επίτευξη στόχου εξοικονόμησης.
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωση Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Επαγγελματικά τιμολόγια:

Πρόγραμμα Πάγιο (€/μήνα) Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free Basic 5,00 0,306 0,326
 1. 0 - 2000kWh:
  0,183
 2. >2000kWh:
  0,034
 1. 0 - 2000kWh:
  0,123
 2. >2000kWh:
  0,272
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free 5,00 0,312 0,332
 1. 0 - 2000kWh:
  0,183
 2. >2000kWh:
  0,034
 1. 0 - 2000kWh:
  0,129
 2. >2000kWh:
  0,278
Ρεύμα Επαγγελματικό 2 MAXI Free Basic <35KVA 5,00 0,311 0,321
 1. 0 - 2000kWh:
  0,183
 2. >2000kWh:
  0,034
 1. 0 - 2000kWh:
  0,128
 2. >2000kWh:
  0,277
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό MAXI Free Basic <35KVA 5,00 0,311 0,321
 1. 0 - 2000kWh:
  0,183
 2. >2000kWh:
  0,034
 1. 0 - 2000kWh:
  0,128
 2. >2000kWh:
  0,277
Σημειώσεις:
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωση Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Προηγούμενοι μήνες:

Νοέμβριος 2022
Νοέμβριος 2022
Οκτώβριος 2022
Σεπτέμβριος 2022
Αύγουστος 2022

Οικιακά τιμολόγια:

Πρόγραμμα Πάγιο (€/μήνα) Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free Basic 5,00 0,350 0,370
 1. 0-500kWh:
  0,238
 2. 501-1000kWh:
  0,188 ή 0,238*
 3. >1000kWh:
  0,098 ή 0,148*
 1. 0-500kWh:
  0,112
 2. 501-1000kWh:
  0,162 ή 0,112*
 3. >1000kWh:
  0,252 ή 0,202*
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free 5,00 0,362 0,382
 1. 0-500kWh:
  0,238
 2. 501-1000kWh:
  0,188 ή 0,238*
 3. >1000kWh:
  0,098 ή 0,148*
 1. 0-500kWh:
  0,124
 2. 501-1000kWh:
  0,174 ή 0,124*
 3. >1000kWh:
  0,264 ή 0,214*

Επαγγελματικά τιμολόγια:

Πρόγραμμα Πάγιο (€/μήνα) Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free Basic 5,00 0,358 0,378
 1. 0 - 2000kWh:
  0,200
 2. >2000kWh:
  0,050
 1. 0 - 2000kWh:
  0,158
 2. >2000kWh:
  0,308
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free 5,00 0,364 0,384
 1. 0 - 2000kWh:
  0,200
 2. >2000kWh:
  0,050
 1. 0 - 2000kWh:
  0,164
 2. >2000kWh:
  0,314
Ρεύμα Επαγγελματικό 2 MAXI Free Basic <35KVA 5,00 0,363 0,373
 1. 0 - 2000kWh:
  0,200
 2. >2000kWh:
  0,050
 1. 0 - 2000kWh:
  0,163
 2. >2000kWh:
  0,313
Ρεύμα Επαγγελματικό 2 MAXI Free Basic >35KVA 5,00 0,363 0,373 0,050 0,313
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό MAXI Free Basic <35KVA 5,00 0,363 0,373
 1. 0 - 2000kWh:
  0,200
 2. >2000kWh:
  0,050
 1. 0 - 2000kWh:
  0,163
 2. >2000kWh:
  0,313
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό MAXI Free Basic >35KVA 5,00 0,363 0,373 0,050 0,313

Οικιακά τιμολόγια:

Πρόγραμμα Πάγιο (€/μήνα) Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free Basic 5,00 0,574 0,594
 1. 0-500kWh:
  0,436
 2. 501-1000kWh:
  0,386 ή 0,436*
 3. >1000kWh:
  0,336 ή 0,386*
 1. 0-500kWh:
  0,138
 2. 501-1000kWh:
  0,188 ή 0,138*
 3. >1000kWh:
  0,238 ή 0,188*
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free 5,00 0,586 0,606
 1. 0-500kWh:
  0,436
 2. 501-1000kWh:
  0,386 ή 0,436*
 3. >1000kWh:
  0,336 ή 0,386*
 1. 0-500kWh:
  0,150
 2. 501-1000kWh:
  0,200 ή 0,150*
 3. >1000kWh:
  0,250 ή 0,200*
Σημειώσεις:
* Ισχύει με επίτευξη στόχου εξοικονόμησης.
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωσης Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Επαγγελματικά τιμολόγια:

Πρόγραμμα Πάγιο (€/μήνα) Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free Basic 5,00 0,582 0,602
 1. 0 - 2000kWh:
  0,398
 2. >2000kWh:
  0,230
 1. 0 - 2000kWh:
  0,184
 2. >2000kWh:
  0,352
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free 5,00 0,588 0,608
 1. 0 - 2000kWh:
  0,398
 2. >2000kWh:
  0,230
 1. 0 - 2000kWh:
  0,190
 2. >2000kWh:
  0,358
Ρεύμα Επαγγελματικό 2 MAXI Free Basic ≤35KVA 5,00 0,587 0,597
 1. 0 - 2000kWh:
  0,398
 2. >2000kWh:
  0,230
 1. 0 - 2000kWh:
  0,189
 2. >2000kWh:
  0,357
Ρεύμα Επαγγελματικό 2 MAXI Free Basic >35KVA 5,00 0,587 0,597 0,230 0.357
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό MAXI Free Basic ≤35KVA 5,00 0,587 0,597
 1. 0 - 2000kWh:
  0,398
 2. >2000kWh:
  0,230
 1. 0 - 2000kWh:
  0,189
 2. >2000kWh:
  0,357
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό MAXI Free Basic >35KVA* 5,00 0,587 0,597 0,230 0.357
Σημειώσεις:
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωσης Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.
- Για τα αγροτικά τιμολόγια ΓΑΓ, η κρατική επιδότηση ανέρχεται στο ποσό των 0,436(€/kWh)

Για τον μήνα Σεπτέμβριο, ισχύουν οι παρακάτω τιμές:

Πρόγραμμα Πάγιο (€/μήνα) Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free Basic 5,00 0,659 0,679 0,639 0,020
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free 5,00 0,671 0,691 0,639 0,032
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free Basic 5,00 0,667 0,687 0,604 0,063
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free 5,00 0,673 0,693 0,604 0,069
Ρεύμα Επαγγελματικό 2 MAXI Free Basic >35KVA 5,00 0,672 0,682 0,342 0,330
Ρεύμα Επαγγελματικό 2 MAXI Free Basic <35KVA 5,00 0,672 0,682 0,604 0,068
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό MAXI Free Basic >35KVA 5,00 0,672 0,682 0,342 0,330
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό MAXI Free Basic <35KVA 5,00 0,672 0,682 0,604 0,068
Σημειώσεις:
Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωσης Συνέπειας.
Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό
Για τα αγροτικά τιμολόγια ΓΑΓ, η κρατική επιδότηση ανέρχεται στο ποσό των 0,639(€/kWh)

Για τον μήνα Αύγουστο, ισχύουν οι παρακάτω τιμές:

Πρόγραμμα Πάγιο (€/μήνα) Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free Basic 5,00 0,563 0,583 0,337 0,226
Ρεύμα Οικιακό MAXI Free 5,00 0,575 0,595 0,337 0,238
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free Basic 5,00 0,571 0,591 0,300 0,271
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 MAXI Free 5,00 0,577 0,597 0,300 0,277
Ρεύμα Επαγγελματικό 2 MAXI Free Basic >35KVA 5,00 0,576 0,586 0,250 0,326
Ρεύμα Επαγγελματικό 2 MAXI Free Basic <35KVA 5,00 0,576 0,586 0,300 0.276
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό MAXI Free Basic >35KVA* 5,00 0,576 0,586 0,250 0,326
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό MAXI Free Basic <35KVA* 5,00 0,576 0,586 0,300 0,276
Σημειώσεις:
Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωσης Συνέπειας.
Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό
Για τα αγροτικά τιμολόγια ΓΑΓ, η κρατική επιδότηση ανέρχεται στο ποσό των 0,337(€/kWh)
*Για τιμολόγια Γ23 το ύψος της κρατικής επιδότησης ισχύει για παροχές ≤ 35 KVA.