Ενημέρωση για τις νέες κατηγορίες τιμολογίων στο Ρεύμα

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 5066/2023, το οποίο προστέθηκε στον Ν.4951/2022, από 01/01/2024 ισχύουν τα εξής:

-Όλοι οι προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας οφείλουν να μεταφέρουν τους πελάτες τους σε Ειδικό Ενιαίο Τιμολόγιο Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, με κοινό τρόπο υπολογισμού για όλους τους παρόχους

-Υπάρχουν διακριτές κατηγορίες προϊόντων με χρωματική σήμανση:

  • Το Ειδικό Τιμολόγιο με πράσινο χρώμα
  • Τα προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας κυμαινόμενης τιμής με κίτρινο χρώμα
  • Τα προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας σταθερής τιμής ορισμένου χρόνου με μπλε χρώμα
  • Τα προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας δυναμικής τιμολόγησης με πορτοκαλί χρώμα

Πράσινο τιμολόγιο

Το Ειδικό Τιμολόγιο προβλέπει ένα κοινό τρόπο υπολογισμού, όπου η τιμή του θα ανακοινώνεται κάθε 1η του μήνα και θα βασίζεται σε εκτιμήσεις κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας.

Ανακοίνωση τιμής:

Για τα προϊόντα που ανήκουν στην πράσινη κατηγορία, κάθε 1η του μήνα θα ανακοινώνεται η τιμή προμήθειας και οι πάγιες χρεώσεις του ίδιου μήνα (προϋπολογιστικά).

Ο υπολογισμός της τελικής τιμής χρέωσης της κιλοβατώρας θα προκύπτει από το άθροισμα μιας Βασικής Τιμής Προμήθειας, που θα μεταβάλλεται ανά εξάμηνο και ενός Μηχανισμού Διακύμανσης, που θα διαφοροποιείται κάθε μήνα.

Για τον μήνα Φεβρουάριο, ισχύουν οι παρακάτω τιμές:

Οικιακά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Βασική τιμή προμήθειας (€/kWh)Συντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης α Συντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης Ll
(€/kWh)
Συντελεστής Μηχανισμού
Διακύμανσης Lu
(€/kWh)
Ρεύμα Οικιακό 5.000.126880.158880.0990.750.0020.004

Επαγγελματικά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Βασική τιμή προμήθειας (€/kWh)Συντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης αΣυντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης Ll
(€/kWh)
Συντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης Lu
(€/kWh)
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 5.000.132880.164880.1050.750.0020.004
Ρεύμα Επαγγελματικό 25.000.139880.171880.1120.750.0020.004
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό 5.000.139880.171880.1120.750.0020.004
Ρεύμα Αγροτικό Τ335.000.139880.171880.1120.750.0020.004
Ρεύμα Φωτισμού5.000.132880.164880.1050.750.0020.004

Προηγούμενοι μήνες:

Ιανουάριος 2024
Ιανουάριος 2024

Οικιακά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Βασική τιμή προμήθειας (€/kWh)Συντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης α Συντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης Ll
(€/kWh)
Συντελεστής Μηχανισμού
Διακύμανσης Lu
(€/kWh)
Ρεύμα Οικιακό 5.000.142650.172650.0990.750.0020.004

Επαγγελματικά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Βασική τιμή προμήθειας (€/kWh)Συντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης αΣυντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης Ll
(€/kWh)
Συντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης Lu
(€/kWh)
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 5.000.148650.178650.1050.750.0020.004
Ρεύμα Επαγγελματικό 25.000.155650.185650.1120.750.0020.004
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό 5.000.155650.185650.1120.750.0020.004
Ρεύμα Αγροτικό Τ335.000.155650.185650.1120.750.0020.004
Ρεύμα Φωτισμού5.000.148650.178650.1050.750.0020.004

Κίτρινο τιμολόγιο:

Προϊόντα Κυμαινόμενης Τιμολόγησης – (κυμαινόμενης τιμής):

1) Προϊόντα Κυμαινόμενης Τιμολόγησης (με ανακοίνωση τιμής ex-ante)

Πρόκειται για Προϊόντα με κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/KWh), η οποία:

(α) είτε προκύπτει από υπολογιστικό τύπο ο οποίος συνδέεται με δείκτες της χονδρεμπορικής αγοράς οι οποίοι εκκαθαρίζονται πριν την έναρξη του μήνα κατανάλωσης

(β) είτε προκύπτει από συνδυασμό σταθερής χρέωσης προμήθειας και μηχανισμού διακύμανσης ο οποίος εκκαθαρίζεται πριν την έναρξη του μήνα κατανάλωσης.

2) Προϊόντα Κυμαινόμενης Τιμολόγησης (με ανακοίνωση τιμής ex post) 

Πρόκειται για Προϊόντα με κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/KWh), η οποία:

(α) είτε προκύπτει από υπολογιστικό τύπο ο οποίος συνδέεται με δείκτες της χονδρεμπορικής αγοράς οι οποίοι εκκαθαρίζονται το αργότερο δύο μήνες μετά τον μήνα κατανάλωσης.

(β) είτε προκύπτει από συνδυασμό σταθερής χρέωσης προμήθειας και μηχανισμού διακύμανσης ο οποίος εκκαθαρίζεται το αργότερο δύο μήνες μετά τον μήνα κατανάλωσης.

3) Προϊόντα Μεικτής Τιμολόγησης 

Πρόκειται για Προϊόντα τα οποία επιδεικνύουν χαρακτηριστικά και των σταθερών και των κυμαινόμενων Προϊόντων (1 ή 2).

Για το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, στα Προϊόντα Κυμαινόμενης Τιμολόγησης (με ανακοίνωση τιμής ex post), η κυμαινόμενη τιμή kWh ανά μήνα διαμορφώνεται με βάση το πραγματικό κόστος χονδρικής κατά την περίοδο κατανάλωσης που αφορά ο κάθε λογαριασμός και ορίζεται από τον τύπο:

α*x+Β

*Η ανάλυση του τύπου καθώς και οι ονομαστικές τιμές των συντελεστών α & Β αναγράφονται στη σελίδα του κάθε προϊόντος.

Ανακοίνωση τιμής:

Για τα προϊόντα που ανήκουν στην κίτρινη κατηγορία, κάθε μήνα θα ανακοινώνεται η τιμή προμήθειας του προηγούμενου μήνα (απολογιστικά).

Για τον μήνα Ιανουάριο, θα ισχύουν οι παρακάτω τιμές:

Οικιακά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας
με έκπτωση Energy Double Play
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας
με έκπτωση συνέπειας
& έκπτωση Energy Double Play (€/kWh)
Ρεύμα MAXI Home5.000.1360.1410.1390.135
Ρεύμα MAXI Home Super6.000.1410.1510.1470.139

Επαγγελματικά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας
με έκπτωση Energy Double Play
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας
με έκπτωση συνέπειας
& έκπτωση Energy Double Play (€/kWh)
Ρεύμα MAXI
Business 1
7,000.140670.1510.146670.13867
Ρεύμα MAXI
Business 2
10,000.140670.1510.146670.13867
Ρεύμα MAXI
Night Business
10,000.140670.1510.146670.13867
Ρεύμα MAXI
Αγροτικό Τ33
10,000.140670.1510.146670.13867
Ρεύμα MAXI
Φωτισμού
7,000.140670.1510.146670.13867

Μπλε τιμολόγιο

Προϊόντα, για τα οποία ισχύει μία σταθερή τιμή προμήθειας (€/KWh) για όλη την περίοδο ισχύος της Σύμβασης Προμήθειας.

Οικιακό τιμολόγιο:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας
(€/kWh)
Ρεύμα Home Fixed9.900.199
Ρεύμα MAXI Home Fixed9.000.123