Ενημέρωση για τις νέες κατηγορίες τιμολογίων στο Ρεύμα

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 5066/2023, το οποίο προστέθηκε στον Ν.4951/2022, από 01/01/2024 ισχύουν τα εξής:

-Όλοι οι προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας οφείλουν να μεταφέρουν τους πελάτες τους σε Ειδικό Ενιαίο Τιμολόγιο Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, με κοινό τρόπο υπολογισμού για όλους τους παρόχους

-Υπάρχουν διακριτές κατηγορίες προϊόντων με χρωματική σήμανση:

  • Το Ειδικό Τιμολόγιο με πράσινο χρώμα
  • Τα προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας κυμαινόμενης τιμής με κίτρινο χρώμα
  • Τα προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας σταθερής τιμής ορισμένου χρόνου με μπλε χρώμα
  • Τα προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας δυναμικής τιμολόγησης με πορτοκαλί χρώμα

Πράσινο τιμολόγιο

Το Ειδικό Τιμολόγιο προβλέπει ένα κοινό τρόπο υπολογισμού, όπου η τιμή του θα ανακοινώνεται κάθε 1η του μήνα και θα βασίζεται σε εκτιμήσεις κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας.

Ανακοίνωση τιμής:

Για τα προϊόντα που ανήκουν στην πράσινη κατηγορία, κάθε 1η του μήνα θα ανακοινώνεται η τιμή προμήθειας και οι πάγιες χρεώσεις του ίδιου μήνα (προϋπολογιστικά).

Ο υπολογισμός της τελικής τιμής χρέωσης της κιλοβατώρας θα προκύπτει από το άθροισμα μιας Βασικής Τιμής Προμήθειας, που θα μεταβάλλεται ανά εξάμηνο και ενός Μηχανισμού Διακύμανσης, που θα διαφοροποιείται κάθε μήνα.

Για τον μήνα Ιούνιο, ισχύουν οι παρακάτω τιμές:

Οικιακά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Βασική τιμή προμήθειας (€/kWh)Συντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης α Συντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης Ll
(€/kWh)
Συντελεστής Μηχανισμού
Διακύμανσης Lu
(€/kWh)
Ρεύμα Οικιακό 5.000,128540,172540.0990.750.0020.004

Επαγγελματικά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Βασική τιμή προμήθειας (€/kWh)Συντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης αΣυντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης Ll
(€/kWh)
Συντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης Lu
(€/kWh)
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 5.000,134540,178540.1050.750.0020.004
Ρεύμα Επαγγελματικό 25.000,141540,185540.1120.750.0020.004
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό 5.000,141540,185540.1120.750.0020.004
Ρεύμα Αγροτικό Τ335.000,141540,185540.1120.750.0020.004
Ρεύμα Φωτισμού5.000,134540,178540.1050.750.0020.004

Προηγούμενοι μήνες:

Μάιος 2024
Μάιος 2024
Απρίλιος 2024
Μάρτιος 2024
Φεβρουάριος 2024
Ιανουάριος 2024

Οικιακά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Βασική τιμή προμήθειας (€/kWh)Συντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης α Συντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης Ll
(€/kWh)
Συντελεστής Μηχανισμού
Διακύμανσης Lu
(€/kWh)
Ρεύμα Οικιακό 5.000,109540,135540.0990.750.0020.004

Επαγγελματικά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Βασική τιμή προμήθειας (€/kWh)Συντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης αΣυντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης Ll
(€/kWh)
Συντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης Lu
(€/kWh)
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 5.000,115540,141540.1050.750.0020.004
Ρεύμα Επαγγελματικό 25.000,122540,148540.1120.750.0020.004
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό 5.000,122540,148540.1120.750.0020.004
Ρεύμα Αγροτικό Τ335.000,122540,148540.1120.750.0020.004
Ρεύμα Φωτισμού5.000,115540,141540.1050.750.0020.004

Οικιακά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Βασική τιμή προμήθειας (€/kWh)Συντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης α Συντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης Ll
(€/kWh)
Συντελεστής Μηχανισμού
Διακύμανσης Lu
(€/kWh)
Ρεύμα Οικιακό 5.000,106040,142040.0990.750.0020.004

Επαγγελματικά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Βασική τιμή προμήθειας (€/kWh)Συντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης αΣυντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης Ll
(€/kWh)
Συντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης Lu
(€/kWh)
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 5.000,112040,148040.1050.750.0020.004
Ρεύμα Επαγγελματικό 25.000,119040,155040.1120.750.0020.004
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό 5.000,119040,155040.1120.750.0020.004
Ρεύμα Αγροτικό Τ335.000,119040,155040.1120.750.0020.004
Ρεύμα Φωτισμού5.000,112040,148040.1050.750.0020.004

Οικιακά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Βασική τιμή προμήθειας (€/kWh)Συντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης α Συντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης Ll
(€/kWh)
Συντελεστής Μηχανισμού
Διακύμανσης Lu
(€/kWh)
Ρεύμα Οικιακό 5.000.111650.136650.0990.750.0020.004

Επαγγελματικά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Βασική τιμή προμήθειας (€/kWh)Συντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης αΣυντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης Ll
(€/kWh)
Συντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης Lu
(€/kWh)
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 5.000.117650.142650.1050.750.0020.004
Ρεύμα Επαγγελματικό 25.000.124650.149650.1120.750.0020.004
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό 5.000.124650.149650.1120.750.0020.004
Ρεύμα Αγροτικό Τ335.000.124650.149650.1120.750.0020.004
Ρεύμα Φωτισμού5.000.117650.142650.1050.750.0020.004

Οικιακά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Βασική τιμή προμήθειας (€/kWh)Συντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης α Συντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης Ll
(€/kWh)
Συντελεστής Μηχανισμού
Διακύμανσης Lu
(€/kWh)
Ρεύμα Οικιακό 5.000.126880.158880.0990.750.0020.004

Επαγγελματικά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Βασική τιμή προμήθειας (€/kWh)Συντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης αΣυντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης Ll
(€/kWh)
Συντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης Lu
(€/kWh)
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 5.000.132880.164880.1050.750.0020.004
Ρεύμα Επαγγελματικό 25.000.139880.171880.1120.750.0020.004
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό 5.000.139880.171880.1120.750.0020.004
Ρεύμα Αγροτικό Τ335.000.139880.171880.1120.750.0020.004
Ρεύμα Φωτισμού5.000.132880.164880.1050.750.0020.004

Οικιακά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Βασική τιμή προμήθειας (€/kWh)Συντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης α Συντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης Ll
(€/kWh)
Συντελεστής Μηχανισμού
Διακύμανσης Lu
(€/kWh)
Ρεύμα Οικιακό 5.000.142650.172650.0990.750.0020.004

Επαγγελματικά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Βασική τιμή προμήθειας (€/kWh)Συντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης αΣυντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης Ll
(€/kWh)
Συντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης Lu
(€/kWh)
Ρεύμα Επαγγελματικό 1 5.000.148650.178650.1050.750.0020.004
Ρεύμα Επαγγελματικό 25.000.155650.185650.1120.750.0020.004
Ρεύμα Επαγγελματικό Νυχτερινό 5.000.155650.185650.1120.750.0020.004
Ρεύμα Αγροτικό Τ335.000.155650.185650.1120.750.0020.004
Ρεύμα Φωτισμού5.000.148650.178650.1050.750.0020.004

Κίτρινο τιμολόγιο:

Προϊόντα Κυμαινόμενης Τιμολόγησης – (κυμαινόμενης τιμής):

1) Προϊόντα Κυμαινόμενης Τιμολόγησης (με ανακοίνωση τιμής ex-ante)

Πρόκειται για Προϊόντα με κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/KWh), η οποία:

(α) είτε προκύπτει από υπολογιστικό τύπο ο οποίος συνδέεται με δείκτες της χονδρεμπορικής αγοράς οι οποίοι εκκαθαρίζονται πριν την έναρξη του μήνα κατανάλωσης

(β) είτε προκύπτει από συνδυασμό σταθερής χρέωσης προμήθειας και μηχανισμού διακύμανσης ο οποίος εκκαθαρίζεται πριν την έναρξη του μήνα κατανάλωσης.

2) Προϊόντα Κυμαινόμενης Τιμολόγησης (με ανακοίνωση τιμής ex post) 

Πρόκειται για Προϊόντα με κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/KWh), η οποία:

(α) είτε προκύπτει από υπολογιστικό τύπο ο οποίος συνδέεται με δείκτες της χονδρεμπορικής αγοράς οι οποίοι εκκαθαρίζονται το αργότερο δύο μήνες μετά τον μήνα κατανάλωσης.

(β) είτε προκύπτει από συνδυασμό σταθερής χρέωσης προμήθειας και μηχανισμού διακύμανσης ο οποίος εκκαθαρίζεται το αργότερο δύο μήνες μετά τον μήνα κατανάλωσης.

3) Προϊόντα Μεικτής Τιμολόγησης 

Πρόκειται για Προϊόντα τα οποία επιδεικνύουν χαρακτηριστικά και των σταθερών και των κυμαινόμενων Προϊόντων (1 ή 2).

Για το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, στα Προϊόντα Κυμαινόμενης Τιμολόγησης (με ανακοίνωση τιμής ex post), η κυμαινόμενη τιμή kWh ανά μήνα διαμορφώνεται με βάση το πραγματικό κόστος χονδρικής κατά την περίοδο κατανάλωσης που αφορά ο κάθε λογαριασμός και ορίζεται από τον τύπο:

α*x+Β

*Η ανάλυση του τύπου καθώς και οι ονομαστικές τιμές των συντελεστών α & Β αναγράφονται στη σελίδα του κάθε προϊόντος.

Ανακοίνωση τιμής:

Για τα προϊόντα που ανήκουν στην κίτρινη κατηγορία, κάθε μήνα θα ανακοινώνεται η τιμή προμήθειας του προηγούμενου μήνα (απολογιστικά).

Για τον μήνα Μάιο, ισχύουν οι παρακάτω τιμές:

Οικιακά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας
με έκπτωση Energy Double Play
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας
με έκπτωση συνέπειας
& έκπτωση Energy Double Play (€/kWh)
Ρεύμα MAXI Home5.000,116790,121790,119790,11579
Ρεύμα MAXI Home Super*6.000,121790,131790,127790,11979
Ρεύμα MAXI Home 10**5.000,111790,12179- *- *
Ρεύμα MAXI Home Super+6.00ΑναμένεταιΑναμένεταιΑναμένεταιΑναμένεται
Σημειώσεις:
*Μη εμπορικά διαθέσιμο

**Το προϊόν Ρεύμα ΜΑΧΙ Home 10, δεν παρέχει έκπτωση Double Play

Επαγγελματικά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας
με έκπτωση Energy Double Play
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας
με έκπτωση συνέπειας
& έκπτωση Energy Double Play (€/kWh)
Ρεύμα MAXI
Business 1
7,000,121790,131790,127790,11979
Ρεύμα MAXI
Business 2
10,000,121790,131790,127790,11979
Ρεύμα MAXI
Night Business
10,000,121790,131790,127790,11979
Ρεύμα MAXI
Αγροτικό Τ33
10,000,121790,131790,127790,11979
Ρεύμα MAXI
Φωτισμού
7,000,121790,131790,127790,11979

Προηγούμενοι μήνες:

Απρίλιος 2024
Απρίλιος 2024
Μάρτιος 2024
Φεβρουάριος 2024
Ιανουάριος 2024

Οικιακά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας
με έκπτωση Energy Double Play
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας
με έκπτωση συνέπειας
& έκπτωση Energy Double Play (€/kWh)
Ρεύμα MAXI Home5.000,092760,097760,09580,0918
Ρεύμα MAXI Home Super6.000,097760,107760,10380,0958
Ρεύμα MAXI Home 105.000,08780.09776- *- *
Ρεύμα MAXI Home Super+6.00ΑναμένεταιΑναμένεταιΑναμένεταιΑναμένεται
Σημειώσεις:
*Το προϊόν Ρεύμα ΜΑΧΙ Home 10, δεν παρέχει έκπτωση Double Play

Επαγγελματικά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας
με έκπτωση Energy Double Play
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας
με έκπτωση συνέπειας
& έκπτωση Energy Double Play (€/kWh)
Ρεύμα MAXI
Business 1
7,000,097760.107760,103760,09576
Ρεύμα MAXI
Business 2
10,000,097760.107760,103760,09576
Ρεύμα MAXI
Night Business
10,000,097760.107760,103760,09576
Ρεύμα MAXI
Αγροτικό Τ33
10,000,097760.107760,103760,09576
Ρεύμα MAXI
Φωτισμού
7,000,097760.107760,103760,09576

Οικιακά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας
με έκπτωση Energy Double Play
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας
με έκπτωση συνέπειας
& έκπτωση Energy Double Play (€/kWh)
Ρεύμα MAXI Home5.000,10350.108460,10650,1025
Ρεύμα MAXI Home Super6.000,10850.118460,11450,1065
Ρεύμα MAXI Home 105.000,09130.10134- *- *
Σημειώσεις:
*Το προϊόν Ρεύμα ΜΑΧΙ Home 10, δεν παρέχει έκπτωση Double Play

Επαγγελματικά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας
με έκπτωση Energy Double Play
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας
με έκπτωση συνέπειας
& έκπτωση Energy Double Play (€/kWh)
Ρεύμα MAXI
Business 1
7,000,108460.118460,114460,10646
Ρεύμα MAXI
Business 2
10,000,108460.118460,114460,10646
Ρεύμα MAXI
Night Business
10,000,108460.118460,114460,10646
Ρεύμα MAXI
Αγροτικό Τ33
10,000,108460.118460,114460,10646
Ρεύμα MAXI
Φωτισμού
7,000,108460.118460,114460,10646

Οικιακά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας
με έκπτωση Energy Double Play
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας
με έκπτωση συνέπειας
& έκπτωση Energy Double Play (€/kWh)
Ρεύμα MAXI Home5.000.10910.114120.11210.1081
Ρεύμα MAXI Home Super6.000.11410.124120.12010.1121

Επαγγελματικά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας
με έκπτωση Energy Double Play
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας
με έκπτωση συνέπειας
& έκπτωση Energy Double Play (€/kWh)
Ρεύμα MAXI
Business 1
7,000.114120.124120.120120.11212
Ρεύμα MAXI
Business 2
10,000.114120.124120.120120.11212
Ρεύμα MAXI
Night Business
10,000.114120.124120.120120.11212
Ρεύμα MAXI
Αγροτικό Τ33
10,000.114120.124120.120120.11212
Ρεύμα MAXI
Φωτισμού
7,000.114120.124120.120120.11212

Οικιακά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας
με έκπτωση Energy Double Play
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας
με έκπτωση συνέπειας
& έκπτωση Energy Double Play (€/kWh)
Ρεύμα MAXI Home5.000.1360.1410.1390.135
Ρεύμα MAXI Home Super6.000.1410.1510.1470.139

Επαγγελματικά τιμολόγια:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας
με έκπτωση Energy Double Play
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας
με έκπτωση συνέπειας
& έκπτωση Energy Double Play (€/kWh)
Ρεύμα MAXI
Business 1
7,000.140670.1510.146670.13867
Ρεύμα MAXI
Business 2
10,000.140670.1510.146670.13867
Ρεύμα MAXI
Night Business
10,000.140670.1510.146670.13867
Ρεύμα MAXI
Αγροτικό Τ33
10,000.140670.1510.146670.13867
Ρεύμα MAXI
Φωτισμού
7,000.140670.1510.146670.13867

Μπλε τιμολόγιο

Προϊόντα, για τα οποία ισχύει μία σταθερή τιμή προμήθειας (€/KWh) για όλη την περίοδο ισχύος της Σύμβασης Προμήθειας.

Οικιακό τιμολόγιο:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας
(€/kWh)
Ρεύμα Home Fixed9.900.199
Ρεύμα MAXI Home Fixed*9.000.123
Σημειώσεις:
*Το προϊόν Ρεύμα ΜΑΧΙ Home Fixed, δεν είναι εμπορικά διαθέσιμο

Επαγγελματικό τιμολόγιo:

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση Ενέργειας με Έκπτωση Συνέπειας (€/kWh)Χρέωση Ενέργειας χωρίς Έκπτωση Συνέπειας (€/kWh)
Ρεύμα Business 1 Fixed9.000.1200.160