ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας ταξιδεύει βαθιά στον χρόνο και την ιστορία της πόλης των Αθηνών και συναντάται πρώτη φορά, στα μέσα περίπου του 19ου αιώνα,στον πρόδρομό της που είναι το εργοστάσιο Φωταερίου της Αθήνας.

1857
Το ταξίδι στον χρόνο ξεκινάει το 1857 με την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου στο Γκάζι με βασική δραστηριότητα τον δημόσιο φωτισμό της πρωτεύουσας του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους.

Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, προσφέρει το Energy Double Play, το μόνο πακέτο ενέργειας που δίνει τόσο πολλά προνόμια στους Έλληνες καταναλωτές, μέσα από ένα ευρύ πλαίσιο Συνεργασιών!