ΔΩΡΟ 6€ κάθε μήνα στα AB με το

Ρεύμα Οικιακό MAXI Free Super+

Νικητές διαγωνισμού:

Τιμοκατάλογος MAXI Free Super+

ΠρόγραμμαΠάγιο (€/μήνα)Χρέωση ενέργειας με
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Χρέωση ενέργειας χωρίς
έκπτωση συνέπειας
(€/kWh)
Κρατική
επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση ενέργειας
με κρατική επιδότηση
(€/kWh)
Ρεύμα Οικιακό MAXI
Free Super+
5,000.1830.244
 1. 0-500kWh:
  Αναμένεται
 2. >501kWh:
  Αναμένεται*
 1. 0-500kWh:
  Αναμένεται
 2. >501kWh:
  Αναμένεται*
Σημειώσεις:
* Ισχύει με επίτευξη στόχου εξοικονόμησης.
- Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωση Συνέπειας.
- Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.
-Οι παραπάνω χρεώσεις αφορούν τον μήνα Δεκέμβριο 2023